Kristi förklarings dag

Dagen i kyrkoåret

Kristi förklarings dag bryter av trefaldighetstidens fokus på det kristna livet i vardagen. Denna dag handlar istället om Jesus och vem han är.

Kristi förklarings dag har firats under lång tid i både öst och väst, men på olika dagar. Här i Sverige firar vi sedan 1571 Kristi förklarings dag på den sjunde söndagen efter trefaldighet, men i katolska kyrkan firas dagen den 6 augusti.

Dagens evangelietext

Tidigare i evangeliet har det ställts frågor om vem Jesus är. I denna söndags evangelietext från Luk 9:28-36 besvaras frågan på ett speciellt sätt. Jesus blir, precis som vid sitt dop, bekräftad som Guds son.

Texten är mångfacetterad: i en enda scen kan vi höra ekon från Jesu dop, förutsägelserna om hans lidande och död, fullbordande av lagen samt hans himmelsfärd och återkomst i härlighet vid tidens slut.

Jesus går upp på berget

Lukas inleder avsnittet med sitt klassiska ”Det hände sig”, alltså samma inledning som i julevangeliet. Jesus tar med sig tre av sina lärjungar upp på ett berg för att be. Denna vandring påminner om när Mose mötte Gud på berget Sinai. Vi som läser texten kan därför redan här ana att något särskilt kommer att hända.

Jesus förvandlas

Parallellen med Mose finns kvar uppe på berget. När Mose gick ner från berget Sinai hade hans ansikte fått en strålglans som gjorde att folket inte kunde se på honom. Under tiden som Jesus bad blev hans ansikte förvandlat. Hans kläder blev vita och lyste som blixten. Det kraftiga ljuset är naturligt eftersom Gud är ljus.

Mose och Elia visar sig

Det finns ett särskilt samband mellan gammalt och nytt på Kristi förklarings dag. Jesus fick på berget sällskap av Mose som representant för den gammaltestamentliga lagen och Elia som representant för profeterna samt tidens slut. De ”visade sig i härlighet” och pratade med Jesus om hans uttåg ur världen. Med ”uttåg ur världen” avses i det judiska språkbruket att dö. Vi kan därför dra slutsatsen att samtalet handlade om det lidande och den avrättning som väntade Jesus i Jerusalem.

Petrus vill bygga tre hyddor

Lärjungarna sov under tiden detta hände, men vaknade och fick då se Jesus tillsammans med Mose och Elia. Petrus tänkte kanske att tiden för Guds rike nu hade kommit och ville frysa ögonblicket genom att bygga tre hyddor.

Detta var dock inte en plats att stanna på. Det fanns en fortsättning på vandringen.

Rösten från molnet

Medan Petrus pratade kom ett moln ner från himlen. Ur molnet hördes en röst som berättade att Jesus är Guds son och uppmanade lärjungarna att lyssna till Jesus. Att Gud talade genom ett moln känner vi igen från Gamla testamentets berättelser om möten med Gud. Molnet är ett tecken på Guds dolda närvaro.

Mose och Elia hade nu lämnat scenen. De är historiskt viktiga personer, men nu var det Jesus som stod i centrum och var den som lärjungarna skulle lyssna på. Det tog säkert emot att höra Jesus prata om att han skulle komma att bli avrättad, men detta skulle inte vara slutet – det blev början på något nytt.

Lärjungarna behåller händelsen för sig själva

Lärjungarna hade fått se en himmelsk strålglans, en glimt av hurdan Jesus verkligen är. De hade fått se Jesus förklarad, och var förmodligen samtidigt förbryllade. Lidande, men ändå härlighet? Dödens mörker, men ändå skinande vitt?