Apostladagen

Dagen i kyrkoåret

Apostladagen handlar om tjänst och att vara en efterföljare till Jesus. Kallelsen och tjänsten gäller alla, men ser olika ut från person till person. Jag tycker att det är intressant att det är apostlarna Paulus och Petrus som traditionellt står som förebilder. Att dessa två fick framträdande roller visar att Gud ser bortom de begränsningar vi lätt ser hos varandra.

Paulus var en stor motståndare till de första kristna och förföljde dem ivrigt. Efter sin omvändelse blev han dock lika ivrig som evangelist. Petrus var mannen som aldrig skulle förneka Jesus. Trots att han sedan vid tre tillfällen förnekade Jesus efter gripandet i Getsemane blev han den främste bland apostlarna.

Dagens evangelietext

Dagens evangelietext (Mark 3:7-19) börjar med att Jesus försöker dra sig tillbaka med sina lärjungar, kanske för att vila. Ryktet om Jesus har dock spridits till utanför Galileen och det kommer så mycket folk att Jesus säger åt sina lärjungar att ha en båt i beredskap så att han vid behov kan komma undan folkmassan.

I folkets ögon hade Jesus en helandekraft som de behövde komma i kontakt med genom att röra vid honom. Evangelisten skriver att när de orena andarna fick se Jesus ropade de ”du är Guds son”. Istället för att öppet bekräfta att andarna hade rätt förbjöd Jesus dem att avslöja vem han var. Hade andarna avslöjat en hemlighet? Egentligen inte, men det var för tidigt att prata om det då. Det var inte förrän efter korsfästelsen och uppståndelsen som man fullt ut kunde se vad det innebär att Jesus är Guds son.

Textens andra del börjar med en förflyttning från sjön till berget. En sådan övergång innebär att något särskilt kommer att hända i avskildhet. När Jesus hade gått upp på berget kallade han till sig tolv personer som han själv hade utvalt. Dessa tolv skulle följa honom nära och senare bli utsända för att predika och driva ut demoner. Genom att ange apostlarnas namn berättar evangelisten för sina läsare vilka som är de sanna apostlarna.

När apostlarna sänds ut på sitt första uppdrag (6:7-13) blir det tydligt att deras verksamhet gör att Guds rike lika närvarande som i Jesu egen verksamhet.

Kallad och utsänd

Kallelsen till apostlarna är dubbel:

1. Delta som kompanjoner i Jesu liv och verksamhet.
2. Missionera.

Dessa uppgifter kompletterar varandra även i vår tid. Gud kallar oss att möta honom i gudstjänsten och sänder oss sedan ut i vardagen. Vi som firar gudstjänst i Sofia Albertina kyrka i Landskrona blir påminda om detta i det avslutande sändningsordet.

Präst: ”Gud sänder oss att dela bröd och fred i världen.”
Alla: ”Låt oss gå från denna gudstjänst, Gud till ära och människor till tjänst.”