13:e sönd e trefaldighet

Dagen i kyrkoåret

Rubriken för denna söndag är medmänniskan. Vi är kallade av Gud att visa kärlek mot andra. I varje människa, även i den man inte gillar, finns en medmänniska med samma värde som alla andra.

Dagens evangelietext

Dagens evangelietext från Matt 7:12 kallas för den gyllene regeln. Den är en sammanfattning av den så kallade bergspredikan som finns i Matt 5-7. Detta märks genom att den grekiska grundtexten inleder versen med ett ”alltså” eller ”därför”.

När Jesus presenterade den gyllene regeln så var det inget nytt för dem som lyssnade. Regeln finns i Tobit 4:15, men där i en omvänd form: Gör inte mot någon det du själv avskyr. Denna variant har sedan tagits med i skriften Didaché som är från samma tid som stora delar av Nya testamentet. (Didaché var en slags träningsmanual för nya kristna.)

Det här är Livets väg. För det första: du ska älska Gud som skapat dig och för det andra: du ska älska din nästa som dig själv. Dessutom: det du inte vill att någon ska göra mot dig, det ska du inte heller göra mot någon annan.” (Didaché 1:2 i översättning från grekiska av Tobias Hadin och Kristoffer Lignell.)

Jesus säger att den gyllene regeln är vad lagen och profeterna säger. Man kan se den som en variant på det tema som finns i 3 Mos 19:18 där uppmaningen är att älska sin nästa som sig själv och att inte hämnas. Lagen och profeterna pekade framåt mot en värld där människor bara gör gott mot varandra. Augustinus konstaterade att grunden för att kunna vandra vishetens väg ligger i goda vanor som leder till enkelhet och ett rent hjärta. Att följa den gyllene regeln är en sådan god vana.

Hur ska vi då praktisera den gyllene regeln? Aposteln Paulus skriver i dagens episteltext från Rom 12:16-21 om att behandla alla med samma respekt och att inte hålla sig själv för god för att umgås med dem som andra ser ner på. Om detta praktiserades i samhället i stort så skulle mycket vara annorlunda.