Den helige Mikaels dag

Dagen i kyrkoåret: Änglarna

”Oh, du är en ängel!” Detta är ett vanligt sätt att uttrycka uppskattning över en annan person. Men, har du tänkt på vad ängel innebär? Det svenska ordet ängel kommer från grekiskans ángelos som betyder sändebud eller budbärare. Änglarna är Guds sändebud och arbetar på Guds uppdrag i kampen mot det onda. Olov Hartman skriver att den som står ”för rättfärdighet mot övervåld och lögner” strider för änglarnas sak (psalm 483:2 i Den svenska psalmboken).

Dagens evangelietext

Evangelietexten handlar om Natanaels möte med Jesus. I verserna omedelbart före dagens text har Filippos, en nybliven lärjunge, träffat Natanael och berättat att de hittat ”honom som det står om i Moses lag och hos profeterna”: Jesus från Nasaret. Natanael var skeptisk och undrade om det kunde komma något gott från Nasaret. Filippos uppmanade då Natanael att följa med och själv se efter. I dagens text från Joh 1:47-51 är Filippos och Natanael på väg till Jesus.

När det visar sig att Jesus känner Natanael utan att de tidigare träffats konstaterar Natanael att Jesus är Guds son och Israels konung. Bekännelsen att Jesus är Guds son är central i Johannesevangeliet eftersom den visar på Jesu verkliga ursprung: ”Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud”, som det uttrycks i den nicenska trosbekännelsen. Titeln Israels konung är här ett sätt att visa på Jesu betydelse för Guds folk, det vill säga judarna.

Änglarna och Jesus

Änglarna är följeslagare till Jesus under hela hans liv. De fanns med vid födelsen då de sjöng om ära till Gud och frid på jorden. De fanns också med vid tiden för korset, uppståndelsen och himmelsfärden.

Evangelietexten avslutas med att Jesus säger att Guds änglar ska stiga upp och ner över honom. Detta för tankarna till dagens gammaltestamentliga text från 1 Mos 28:10-17 där Jakob i en dröm fick se hur Guds änglar gick upp och ner för en trappa som ledde från jorden upp till himlen. Trappan blir i evangelietexten ersatt med Människosonen, vilket visar att Jesus är platsen för Guds handlande på jorden. I Jesus möts jordiskt och himmelskt, gudomligt och mänskligt, tillfälligt och evigt.

”Det är Guds änglars dag i dag. Guds lov ske nu och alltid.” (Psalm 483:5 i Den svenska psalmboken.)